X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

What are your thoughts on uBlock Origin's new permission requirement?

Được đăng

Seems a bit much to me.

Well, the image upload appears to not be working. Here's the text from the Firefox message:

"uBlock Origin has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing 'Cancel' will maintain your current add-on version.

It requires your permission to:

- Store unlimited amount of client-side data"

Seems a bit much to me. Well, the image upload appears to not be working. Here's the text from the Firefox message: "uBlock Origin has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing 'Cancel' will maintain your current add-on version. It requires your permission to: - Store unlimited amount of client-side data"

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Not a reply. Responding to include image.

Not a reply. Responding to include image.
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8757 giải pháp 71653 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

I don't have any thoughts, but I have a link: https://www.ghacks.net/2019/03/27/why-ublock-origin-requests-to-store-unlimited-data-in-firefox/

Người tạo câu hỏi

Thanks jscher2000. Info on your linked page calms my concern.

Thanks jscher2000. Info on your linked page calms my concern.