X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I need to chat with an actual person.

Được đăng

locking - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1251180]]

please share how to do that, i don't see an email to write, or a chat box, or any way to phone a help desk person. for firefox.

''locking - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1251180]] please share how to do that, i don't see an email to write, or a chat box, or any way to phone a help desk person. for firefox.

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4266 giải pháp 59816 câu trả lời
Được đăng

This is the official Firefox support site.

Please explain the problem in detail. What happens? What is the exact error messages?


Hi,

The people who answer questions here, for the most part, are other Firefox users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers.

If you want to leave feedback for Firefox developers, you can go to the Firefox Help menu and select Submit Feedback... or use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

This is the official Firefox support site. Please explain the problem in detail. What happens? What is the exact error messages? ------------ Hi, The people who answer questions here, for the most part, are other Firefox users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers. If you want to leave feedback for Firefox developers, you can go to the Firefox ''Help'' menu and select ''Submit Feedback...'' or use [https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/ this link]. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.