Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does clicking a .js file in Network disk cache execute the script?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user1929

more options

Does clicking a .js file in Network disk cache (about:cache) execute the script? I clicked a .js file that opened an information screen with the word key followed by the URL for the .js. I clicked the .js URL and a Firefox screen with text opened.

Giải pháp được chọn

When you click on the URL, the content of the script is displayed, but it won't actually run unless you open a webpage that uses it.

Hope that helps!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

When you click on the URL, the content of the script is displayed, but it won't actually run unless you open a webpage that uses it.

Hope that helps!

more options

Thanks and that helps.