Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

my firefox get crashed at start i have updated my version many times and re-installed it to my system but problem persist please help me to out this

submited report id bp-644b9d07-9d1e-4a74-aab0-0f00e0181211

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn