X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

my firefox get crashed at start i have updated my version many times and re-installed it to my system but problem persist please help me to out this

submited report id bp-644b9d07-9d1e-4a74-aab0-0f00e0181211

my firefox get crashed at start i have updated my version many times and re-installed it to my system but problem persist please help me to out this submited report id bp-644b9d07-9d1e-4a74-aab0-0f00e0181211

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
316 giải pháp 1779 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

See [[Firefox tab crashes with Quick Heal security software]].