X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

cannot print

Được đăng

I cannot find a driver for my Dell 1130 laser printer that works on Linux and firefox

I cannot find a driver for my Dell 1130 laser printer that works on Linux and firefox

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 31.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1535 giải pháp 10713 câu trả lời
Được đăng

First, please update to the latest version of Firefox, 63.0.3.

Then, I'd suggest contacting Dell for some support with that printer.

First, please update to the latest version of Firefox, 63.0.3. Then, I'd suggest contacting Dell for some support with that printer.