Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I rearrange the preferences boxes?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

How do I rearrange the preferences boxes?

Giải pháp được chọn

BonitaYoung said

How do I rearrange the preferences boxes?

Hello BonitaYoung,

Could you be a bit more specific please  ?

Are you talking about these Preferences/Options :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-options-preferences-and-settings

Or are you talking about preferences on the "about:config" page  ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

BonitaYoung said

How do I rearrange the preferences boxes?

Hello BonitaYoung,

Could you be a bit more specific please  ?

Are you talking about these Preferences/Options :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-options-preferences-and-settings

Or are you talking about preferences on the "about:config" page  ?

more options

You marked my post as Chosen Solution - but what exactly was it that you were looking for, and how did my post solve your problem  ?

(just curious ..... )