Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Top Sites Troubleshooting

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Can't bookmark pages on top sites

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you please elaborate on what you are trying to do?

Also, please note that the version of Firefox you are running is VERY out of date (48, the current version is 62). This is because you are running a VERY old version of Mac OS (10.7). Apple offers free updates to modern versions of Mac OS for many computers.

You should be able to update to Mac El Capitan, https://support.apple.com/en-us/HT206886 at least for free. You may also be able to update to Mac High Sierra https://support.apple.com/macos/high-sierra however you should update to El Capitan first.

AFTER installing the Mac updates (which will bring better performance, stability and security to your computer) you can update Firefox.