X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Need to move saved logins and passwords to new computer

Được đăng

Password manager can import from IE but no way to export to new computer

Password manager can import from IE but no way to export to new computer

Giải pháp được chọn

Hi

This article will walk you through how to move your profile folder (which has your passwords and logins, as well as your bookmarks) from one computer to another.

I hope that this helps, but if not, please come back here and we can look into a different solution for you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0

Thông tin chi tiết

Seburo
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
897 giải pháp 6668 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi

This article will walk you through how to move your profile folder (which has your passwords and logins, as well as your bookmarks) from one computer to another.

I hope that this helps, but if not, please come back here and we can look into a different solution for you.

Hi This [https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles article] will walk you through how to move your profile folder (which has your passwords and logins, as well as your bookmarks) from one computer to another. I hope that this helps, but if not, please come back here and we can look into a different solution for you.