Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need to move saved logins and passwords to new computer

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 32273 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Password manager can import from IE but no way to export to new computer

Giải pháp được chọn

Hi

This article will walk you through how to move your profile folder (which has your passwords and logins, as well as your bookmarks) from one computer to another.

I hope that this helps, but if not, please come back here and we can look into a different solution for you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

This article will walk you through how to move your profile folder (which has your passwords and logins, as well as your bookmarks) from one computer to another.

I hope that this helps, but if not, please come back here and we can look into a different solution for you.