X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How can I recover the opened tabs from an lz4 session file?

Được đăng

Firefox lost a session, but I have a session file that likely contains my lost tabs.

Unfortunately, this file is behind a technically redundant wall of lz4.

How can I read that file in plain text instead of lz4?

Firefox lost a session, but I have a session file that likely contains my lost tabs. Unfortunately, this file is behind a technically redundant wall of lz4. How can I read that file in plain text instead of lz4?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

Shadow110 1072 giải pháp 14836 câu trả lời
Được đăng

Please continue your question here in your old question https://support.mozilla.org/en-US/questions/1230512 Please do not make new questions unless previous topic is concluded or seeking help with another topic.

Please continue your question here in your old question https://support.mozilla.org/en-US/questions/1230512 Please do not make new questions unless previous topic is concluded or seeking help with another topic.