Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The add-on downloaded from this website cannot be installed because it appears to be corrupt

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1025 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ac130kz

more options

I updated to the latest 62.0~b6+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64 on my xubuntu, but then I saw Ublock Origin disabled in the add-on menu. I tried to get it back, downloaded a xpi via Chromium, but this error kept coming back. And it's not only Ublock Origin, any other add-on gives the same error. I deleted the extension* files using Troubleshooting - did not help at all

Được chỉnh sửa bởi ac130kz vào

Giải pháp được chọn

62-b8 fixes the problem

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Running betas is not the best thing to be doing. Should be filing bug reports : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/QA/Bug_writing_guidelines

Which version of Firefox Developer or ?

more options

Pkshadow said

Running betas is not the best thing to be doing. Should be filing bug reports : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/QA/Bug_writing_guidelines Which version of Firefox Developer or ?

Simple beta, not Developer Edition

more options

Giải pháp được chọn

62-b8 fixes the problem