Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to restore tabs from "sessionstore-backups" folder?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4443 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TrueFireAnt

more options

I closed Firefox and when I reopened it all my tabs were lost. However, I made a copy of the sessionstore-backups folder the previous day. How can I restore my tabs from this folder?

I closed Firefox and when I reopened it all my tabs were lost. However, I made a copy of the sessionstore-backups folder the previous day. How can I restore my tabs from this folder?

Giải pháp được chọn

You can copy a .jsonlz4 file from the sessionstore-backups folder to the main profile folder and rename the file to sessionstore.jsonlz4 with Firefox closed to replace the existing sessionstore.jsonlz4.

You can use this utility to check the files that you did backup.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can copy a .jsonlz4 file from the sessionstore-backups folder to the main profile folder and rename the file to sessionstore.jsonlz4 with Firefox closed to replace the existing sessionstore.jsonlz4.

You can use this utility to check the files that you did backup.

more options

That worked. Thank you for the solution and swift answer, and for that utility as well.