Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change Size of Bookmarks Menu Folder Icons

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi catalystaws

more options

Hi all,

I've created the userChrome.css file to make some customizations to the bookmarks menu text, which worked out great. Now I'm trying to make the size of the Bookmarks Menu folder icons (in the Library) smaller.

I've tried the following but it didn't seem to work:

  1. toolbarbutton.bookmark-item {
font-size:9px !important;

}

See attached image for icons that I'm talking about.

Thanks in advance.

Hi all, I've created the userChrome.css file to make some customizations to the bookmarks menu text, which worked out great. Now I'm trying to make the size of the Bookmarks Menu folder icons (in the Library) smaller. I've tried the following but it didn't seem to work: #toolbarbutton.bookmark-item { font-size:9px !important; } See attached image for icons that I'm talking about. Thanks in advance.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi I'm using Linux not Mac Os. I think the problem may be with your dpi settings on your system. Please correct me if I am wrong. But on my Linux system the dpi seems to control the size of the icons in the interface. I would bet it is the same in Windoze and Mac Os...

Được chỉnh sửa bởi catalystaws vào