X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Did a new install but will not start, error message says "Cannot find profile"

Được đăng

Running Windows 8

Running Windows 8

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8690 giải pháp 71031 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hi richard78024, if you never had Firefox on this system before, it seems there was a glitch in establishing your new Firefox profile. You can create one manually using the "Profile Manager." Please see the steps in the following article:

Profile Manager - Create, remove, or switch Firefox profiles

Note: there will be an option to move the profile folder to a nonstandard location, but please do not do that, just skip right over that option.

Hi richard78024, if you never had Firefox on this system before, it seems there was a glitch in establishing your new Firefox profile. You can create one manually using the "Profile Manager." Please see the steps in the following article: [[Use the Profile Manager to create and remove Firefox profiles]] Note: there will be an option to move the profile folder to a nonstandard location, but please do not do that, just skip right over that option.
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17469 giải pháp 157874 câu trả lời
Được đăng

Locking thread.
Please continue here: [/questions/1151511]

<i>Locking thread.<br>Please continue here: [[/questions/1151511]]</i>