Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Установил в настройках яндекс как поиск по умолчанию, но поиск все равно производится по mail. в чем проблема? как это решить?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi karnadimzz

more options

Установил в настройках яндекс как поиск по умолчанию, но поиск все равно производится по mail. в чем проблема? как это решить?

Giải pháp được chọn

Доброго времени суток! Попробуйте в настройках браузера выставить поиск mail.ru по умолчанию и перезапустить браузер. Затем снова зайти в настройки, выставить поиск яндекса и перезапустить браузер. А так же проверьте в расширениях, нет ли никаких расширений от mail.ru .

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Доброго времени суток! Попробуйте в настройках браузера выставить поиск mail.ru по умолчанию и перезапустить браузер. Затем снова зайти в настройки, выставить поиск яндекса и перезапустить браузер. А так же проверьте в расширениях, нет ли никаких расширений от mail.ru .