Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I uninstall

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 165 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I need to uninstall Mozilla Firefox, is there a tool or something that I need to download for that to happen? I tried to remove it from my control panel but it did not work

Giải pháp được chọn

The old version of firefox have some security issues,so keeping them updated is good first thing. However If you want to uninstall it from your system then I think Revo uninstaller will help you .

Please read FAQ before using this.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The old version of firefox have some security issues,so keeping them updated is good first thing. However If you want to uninstall it from your system then I think Revo uninstaller will help you .

Please read FAQ before using this.

more options

Please do not use 3rd party removers.

Uninstall Firefox from your computer {web link}
DO NOT remove your profiles.
After, reboot the computer.