Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Old Macbook. will not upgrade browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SecretAgentWoman

more options

Old Macbook ( 20007 ) new operating system installed after total crash. Op system is 10.4.11. Need to install browser for web. Prefer old Firefox if possible.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can find all previous releases here:

https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/