Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do I really need to use CCleaner?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 382 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WildChildShirl56

more options

Hello Firefox Team; I love your browser and I've been using it since I believe 2007 or maybe before. Anyway, I have been using CCleaner and I was just wondering if I REALLLLLY need 2? I have disk cleaner and I also use the disk defragmenter. I think this takes up space on my system. I would appreciate an answer and would b very grateful. Sincerely; wildchildshirl56

edit: removed your mail address from public display, since the only thing it will attract are spam bots. you will be notified per mail once somebody replies to the thread. (philipp)

Được chỉnh sửa bởi philipp vào

Giải pháp được chọn

Hello wildchildshirl56, for me it is not necessary. I also use it, but i have exclude firefox from the "cleaner". I clear the cache and cookies from time to time (from "clear recent history" area) and that's it. Note that i do the same in beta, developer and nightly edition also.

cheers :-)

thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello wildchildshirl56, for me it is not necessary. I also use it, but i have exclude firefox from the "cleaner". I clear the cache and cookies from time to time (from "clear recent history" area) and that's it. Note that i do the same in beta, developer and nightly edition also.

cheers :-)

thank you

more options

Hello Ideato; Thank u very much 4 your reply back.