Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there are any way to force DISABLE vsync AKA silk on FF39@OS X?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1176 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JustOff

more options

Project Silk was enabled on Firefox 39 for OS X, but in VMware environment this results a blank screen instead of browser content.

All gfx.vsync.* preferences are false by default, but it doesn't help. Is there are any way to force disable vsync completely?

Giải pháp được chọn

The problem went away with the release of Firefox 40.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is this what you mean by the about:config entries and webgl?

more options

guigs2 said

Is this what you mean by the about:config entries and webgl?

According *http://www.geeks3d.com/20130611/webgl-how-to-enable-native-opengl-in... webgl.prefer-native-gl has replaced by webgl.disable-angle and this unfortunately does not helps :-/

more options

Giải pháp được chọn

The problem went away with the release of Firefox 40.