Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Logitech c920 Webcam Not Showing Video in Firefox

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 2754 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi logan235

more options

My Logitech c920 webcam doesn't show video in Firefox, but the audio works fine.

I've tried it with all add-ons disabled.

It's the only webcam on my system.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi logan235 vào

Giải pháp được chọn

I found a fix for the problem. For Firefox, in its about:config controls under the media.*.enabled preferences search the media.autoplay.enabled was set to false. Returning it to its default boolean value (true) resolved the problem. A response from this thread also suggested changing any media.*.enabled preferences back to their default settings, but it didn't apply to my solution. Therefore, other media.*.enabled preferences may not be relevant.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please update your plugins to the latest version. Check to make sure you are up to date:

If you see any issues also see:

Then try these troubleshooting steps:

more options

Giải pháp được chọn

I found a fix for the problem. For Firefox, in its about:config controls under the media.*.enabled preferences search the media.autoplay.enabled was set to false. Returning it to its default boolean value (true) resolved the problem. A response from this thread also suggested changing any media.*.enabled preferences back to their default settings, but it didn't apply to my solution. Therefore, other media.*.enabled preferences may not be relevant.