Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get "video format or mime type is not supported" for live cam feeds. What should I download to fix this?

  • 2 trả lời
  • 81 gặp vấn đề này
  • 43327 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I am not an IT expert. I get: "video format or mime type is not supported" as a message on a live cam feed website: chaturbate. What should I download to fix this?

Thanks

Collin

Giải pháp được chọn

The cam feeds that I looked at all used the Adobe Flash Player.

Flash does appear as an installed plugin in your More System Details.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This happens when a video or audio tag is used to play a media file and you do not have native OS support for any of the formats that are available on that web page.You may need to check this: Windows Media Feature Pack for Windows 7 N and for Windows 7 KN:

more options

Giải pháp được chọn

The cam feeds that I looked at all used the Adobe Flash Player.

Flash does appear as an installed plugin in your More System Details.