Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My MacPro will not allow the latest version of Firefox to installed

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

I can download the latest version of Firefox but then my MacPro will not allow it to be installed. The progress indicator just goes on and on and on until the window automatically closes.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please describe what you did step by step.

Did you Download Firefox Full Installer For All languages And Systems {web link}

more options

Hello, please download and install firefox, follow the next steps:

1. Download a copy of the latest firefox from http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html (full dmg package)

2. Trash the current Firefox application to do a clean install.

3. Install the version that you have downloaded.

Do not select to remove your personal data, your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks or other personal data.

see also: How to download and install Firefox on Mac


thank you