Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change were a new window is opened

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Currently when I open a new firefox window while I have firefox window already open the new windows in the location where the current window is open. If I have the first window on my second monitor, the new window also appears on the second monitor. Is there a way to configure Firefox so it always opens windows in the same location and not just in the location the currently open window is located?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I've called the big guys to help you. Good luck.