Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What encryption method does Firefox use?

  • 3 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 2226 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

My bank has just advised that after Jan. 8, 2015 my browser has to use TLS 1.0 as its encryption method. I can't for the life of me find out what encryption method Firefox uses.

Giải pháp được chọn

I believe the Firefox 34 release tomorrow will have TLS 1.0 be the minimum it will use and not SSL 3.0 security.tls.version.min = 1 = TLS 1.0 as 0 was SSL 3.0


Not on my computer to check.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

I believe the Firefox 34 release tomorrow will have TLS 1.0 be the minimum it will use and not SSL 3.0 security.tls.version.min = 1 = TLS 1.0 as 0 was SSL 3.0


Not on my computer to check.

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options

Note that Firefox 34 is out.

See also:

0 means SSL 3.0, 1 means TLS 1.0, 2 means TLS 1.1, 3 means TLS 1.2 etc.

more options

Yeah I noticed after that Firefox 34 came out today instead of Tuesday per usual.