Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My tool bar disappeared and I can't get it back!

 • 2 trả lời
 • 3 gặp vấn đề này
 • 1917 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I followed the instructions to go to customize and click on tool bar at the bottom of the page, but there IS NO toolbar at the bottom of the page. What now?

Giải pháp được chọn

The Add-on Bar at the bottom is gone and you need an extension to re-add this toolbar

You can look at the Classic Theme Restorer extension to restore some functionality that was lost with the arrival of the Australis style in Firefox 29.

 • You can check out the settings of the CTR extension via its Options/Preferences button on the "Firefox/Tools > Add-ons > Extensions" page.
 • You can find extra toolbar buttons and more toolbar settings in Customize (3-bar Firefox menu button > Customize)

See also:


In current Firefox releases (29 and later), that have have the Australis user interface, the orange Firefox menu button has been replaced by the three-bar Firefox Menu button at the far right end of the Navigation Toolbar and this button is always visible, whether you have the menu bar visible or hidden
A consequence of this location is that you no longer can hide the Navigation Toolbar

 • There is a star like button to the right end of the search bar on the Navigation Toolbar to bookmark the current web page and a "Show your bookmarks" button next to it to open the Bookmarks in a drop down menu.
  You can find "Show All Bookmarks" to open the Bookmarks Manager (Library) at the bottom of this drop-down list
 • It is still possible to have the menu bar visible via the right-click context menu on the toolbars to have menus like the Bookmarks menu
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Which toolbar are you looking for? They're not normally at the bottom of the page.

more options

Giải pháp được chọn

The Add-on Bar at the bottom is gone and you need an extension to re-add this toolbar

You can look at the Classic Theme Restorer extension to restore some functionality that was lost with the arrival of the Australis style in Firefox 29.

 • You can check out the settings of the CTR extension via its Options/Preferences button on the "Firefox/Tools > Add-ons > Extensions" page.
 • You can find extra toolbar buttons and more toolbar settings in Customize (3-bar Firefox menu button > Customize)

See also:


In current Firefox releases (29 and later), that have have the Australis user interface, the orange Firefox menu button has been replaced by the three-bar Firefox Menu button at the far right end of the Navigation Toolbar and this button is always visible, whether you have the menu bar visible or hidden
A consequence of this location is that you no longer can hide the Navigation Toolbar

 • There is a star like button to the right end of the search bar on the Navigation Toolbar to bookmark the current web page and a "Show your bookmarks" button next to it to open the Bookmarks in a drop down menu.
  You can find "Show All Bookmarks" to open the Bookmarks Manager (Library) at the bottom of this drop-down list
 • It is still possible to have the menu bar visible via the right-click context menu on the toolbars to have menus like the Bookmarks menu