Xuất dữ liệu đăng nhập từ Firefox Lockwise

Bài viết này có thể đã lỗi thời.

Một thay đổi quan trọng đã được thực hiện trên bản gốc tiếng Anh của bài viết này. Cho đến khi trang này được cập nhật, bạn nên xem bài viết này: Export login data from Firefox

Firefox Firefox Cập nhật cuối: 02/19/2022

Nếu bạn muốn sao lưu tên người dùng và mật khẩu đã lưu của mình hoặc chuyển chúng sang một ứng dụng khác, trình quản lý mật khẩu của Firefox cho phép bạn xuất dữ liệu này sang một tập tin .csv (comma separated values). Tính năng này có sẵn bắt đầu từ Firefox phiên bản 79.


Cảnh báo: Mật khẩu của bạn trong tập tin đã xuất sẽ không được mã hóa và sẽ ở dạng có thể đọc được cho bất kỳ ai có thể xem tập tin này. Không tải lên trực tuyến, gửi email hoặc chia sẻ tập tin đã xuất. Hãy xóa tập tin này khi hoàn tất công việc càng sớm càng tốt.


Bạn cũng có thể nhập dữ liệu đăng nhập từ một trình duyệt khác.

Xuất tên người dùng và mật khẩu

  1. Nhấp vào nút menu Hình ảnh "fx57menu" không tồn tại.Fx89menuButton để mở bảng menu.
  2. Nhấp Thông tin đăng nhập và mật khẩuMật khẩu. Trang web Firefox about:logins sẽ mở trong một thẻ mới.
  3. Nhấp vào menu đăng nhập (dấu ba chấm), rồi nhấp Xuất thông tin đăng nhập….
    LockwiseExportFx89logins3-dotMenuExport-win
  4. Một hộp thoại sẽ xuất hiện để nhắc bạn rằng mật khẩu được lưu dưới dạng văn bản có thể đọc được. Nhấn vào nút Xuất… để tiếp tục.
  5. Bạn có thể chọn tên tập tin và vị trí nơi dữ liệu đã xuất này sẽ được lưu.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm