తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

ఫైరుఫాక్సు వదుథునఫుదు కొన్ని ప్రాథమిక ఫీచర్స్ మరియు మీరు ఎదుర్కొనే ఎలాంటి సమస్యని అయిన తీర్చడానికి బాగా ఉపయోగపడే పేజెస్ యొక్క లింక్స్ సేకరణ ఇవి.

మరింత తెలుసుకోవడానికి, మీకు కావలసిన సమాచారం కి తగినటు సరైన లింక్ ని నొకండి:

 • హోమ్ పేజీను ఎలా సెట్ చేయాలి, ఇది వీటిని కలిగి ఉంటుంది:
  • సెట్ చేయడానికి లేదా మీ హోమ్ పేజి మార్చడానికి
  • డిఫాల్ట్ హోమ్ పేజీ పునరుద్ధరించు
  • సమస్యలు ఉన్నాయా?
 • ఫైర్ఫాక్స్ హ్యాంగ్ అయింది లేదా స్పందించడం లేదు - పరిష్కరించడం ఎలా, ఇది వీటిని కలిగి ఉంటుంది:
  • ఫైరుఫాక్సు కొని సార్లు ఆగిపోవుట
  • ఫ్లాష్ వీడియోలను ప్లే అవ్థునఫుదు ఫైర్ఫాక్స్ ఆగిపోవుట
  • చాల సేపు వాడటం వల ఫైరుఫాక్సు పనిచేయకుండా ఆగిపోవుట
  • ఫైర్ఫాక్స్ నవీకరణ
  • మొదటి విండో లోడ్ అయిన తర్వాత ఫైరుఫాక్సు పనిచేయకుండా ఆగిపోవుట
  • సెషన్ పునరుద్ధరణ వేగవంతం చేయుట
  • ఫైల్స్ మరియు చిత్రాలు డౌన్లోడ్ చేసేటపుడు ఫైరుఫాక్సు పనిచేయకుండా ఆగిపోవుట
  • ఫైరుఫాక్సు ని ముసినపుడు పనిచేయకుండా పోవుట

ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా?

దయచేసి వేచివుండండి…

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

ఔత్సాహికులవ్వండి

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

ఇంకా తెలుసుకోండి