Sök i support

Akta dig för supportbedrägerier: Vi kommer aldrig att be dig att ringa eller skicka ett sms till ett telefonnummer eller dela personlig information. Rapportera misstänkt aktivitet med alternativet "Rapportera missbruk".

Learn More

Zamiast strony ciąg znaków

  • 3 svar
  • 2 har detta problem
  • 24 visningar
  • Senaste svar av ideato

more options

Zamiast strony google wyświetla mi się ciąg znaków:

�??���z�6�(�?O�g?)�h�f[R��}�=��$������?�Hb��h��ݭ���D�?�y�S�? ��$w:��?�M?(?n�B?�*|�$\?Ż4�?�2��K�k�E�̃u?y��EC?�k-�"�����"Z?g����=�!�??"?~��2*?M�f�?�,1� ֫"Z?^�?����z�D�3r?C�u�夫9`)�"�� �����[�W������d?���X"�k��~sC�Z��74��s���<���=۬�"^�ڝ�g��*\�;,���y�ݤ�so���O/���/���~���o���-{???]�&��l���Hf�Srz�~B?yV?Y�o��Ç'm�S�ڭ(?[�Ng�!?��?��u?M���d+���Ł��ll�|"?���Xx��x�u@?v-��:��7���?T�w�?���U���?�G�?�?_^�C�u{�?�?^?�st�ǣ?>{�%��.��9?�g?^�sp��+��]���Х�???�t�K�=��F�yѧ�K�������=Y��??�b�'�7p??��p�?��-��ů�M���&��Fj��dS,6y�M\{��4��S?��?���;�����I+MZv?/�:1�Wѽ�?�;H�?L�����\?*�g�?�o;[?-��)�án�?~���r�^�?���&�?�&���Y�?�i�i��\?P�?�8#{3i?�`ܻ��@���׉?%�?H�?�y�I�/K��5q���??�p���M??_��u�#�z�u�<�z@!�k/�? -�Ɩ?Xqn�VJ,?X)�O?V��rb��,��?��3�??����}���$.�-?j?{�}3��?�㳳7�N[�%D���?s�?'��6T�d��?���Mg��o:eՂE�^œ�V��-?�?��w^�?.���A�|�c�bL�D?�l��qa��C{?����;hJ�M ?[�x�*�?�����z�ˆ^?MEp�H��:S�yE�����N���7Y?af,a���o�:�B�A{�$�� ?�@�E?�<?kh?�Q�D����wa?)ˁ:�0S���^�C�?�����\�0 ?�?'�0mP|>�Ln�$�[�X�9 I��f?F�x?��'?�L�?u��Xg���?� ^?

Oczywiście jest on znacząco dłuższy. Proszę o pomoc co powinienem zrobić by to już mnie nie dręczyło no i abym nie stracił firefoksa

Zamiast strony google wyświetla mi się ciąg znaków: ����z�6�(�?O�g)�h�f[R��}�=��$�������Hb��h��ݭ���D��y�S� ��$w:���M(n�B�*|�$\Ż4��2��K�k�E�̃uy��EC�k-�"�����"Zg����=�!�"~��2*M�f��,1� ֫"Z^�����z�D�3rC�u�夫9`)�"�� �����[�W������d���X"�k��~sC�Z��74��s���<���=۬�"^�ڝ�g��*\�;,���y�ݤ�so���O/���/���~���o���-{]�&��l���Hf�Srz�~ByVY�o��Ç'm�S�ڭ([�Ng�!�� ��uM���d+���Ł��ll�|"���Xx��x�u@v-��:��7��� T�w����U����G��_^�C�u{� �^�st�ǣ>{�%��.��9�g^�sp��+��]���Х��t�K�=��F�yѧ�K�������=Y�� �b�'�7p��p���-��ů�M���&��Fj��dS,6y�M\{��4��S�����;�����I+MZv/�:1�Wѽ��;H�L�����\*�g��o;[-��)�án�~���r�^����&��&���Y��i�i��\P��8#{3i�`ܻ��@���׉%�H��y�I�/K��5q����p���M_��u�#�z�u�<�z@!�k/� -�ƖXqn�VJ,X)�OV��rb��,����3�����}���$.�- j{�}3���㳳7�N[�%D���s�'��6T�d�����Mg��o:eՂE�^œ�V��-���w^�.���A�|�c�bL�D�l��qa��C{����;hJ�M [�x�*������z�ˆ^MEp�H��:S�yE�����N���7Yaf,a���o�:�B�A{�$�� �@�E�<kh �Q�D����wa)ˁ:�0S���^�C������\�0 �'�0mP|>�Ln�$�[�X�9 I��fF�x��'�L�u��Xg���?� ^ Oczywiście jest on znacząco dłuższy. Proszę o pomoc co powinienem zrobić by to już mnie nie dręczyło no i abym nie stracił firefoksa

Alla svar (3)

more options
more options

Thank you, now working

more options

you are welcome