Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Firefox's Bookmarks toolbar gives you quick access to often-used bookmarks. This article describes how to use to Bookmarks Toolbar.
Bmtoolbar1 29 - Win Bmtoolbar1 29 - Mac Bmtoolbar1 29 - Lin bookmarks toolbar 57

For more information on bookmarks, see the Bookmarks in Firefox article.

Show or hide the Bookmarks toolbar

The Bookmarks toolbar is hidden by default. To turn it on or back off:

 1. Click the menu button Fx57menu and choose Customize….
 2. Click the Toolbars button at the bottom of the screen.
 3. Click Bookmarks Toolbar to select it. To turn off the toolbar, remove the check mark next to it.
  bookmark toolbar on 57
 4. Click Done.

The Bookmarks toolbar is hidden by default. To turn it on or back off:

 1. Click the menu button new fx menu and choose Customize.
 2. Click the Show / Hide ToolbarsToolbars dropdown menu at the bottom of the screen and select Bookmarks Toolbar.
 3. Click the green Exit Customize button.

Add bookmarks to the Bookmarks toolbar

 1. Go to the page you want to add to the Bookmarks toolbar.
 2. In the address bar, click the site icon and drag it onto the Bookmarks toolbar.
Bmtoolbar2 29 - Win Bmtoolbar2 29 - Mac Bmtoolbar2 29 - Lin drag to toolbar 57

Re-order bookmarks on the Bookmarks toolbar

To change the position of an item on the Bookmarks toolbar:

 • Click on the bookmark or folder you want to move and drag it into position.
Bmtoolbar3 29 - Win Bmtoolbar3 29 - Mac Bmtoolbar3 29 - Lin rearrage bookmarks bar 57

Add toolbar items to the Bookmarks toolbar

The Bookmarks toolbar can have items other than bookmarks added to it. For more information, see Customize Firefox controls, buttons and toolbars.

// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:AliceWyman, level, Thomas, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, Hackasaurus, Mike Cooper, Joni. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Bli volontär för Mozilla Support