Använd Java Plug-in för att visa interaktivt innehåll på webbsidor

Viktigt: Firefox hindrar vissa versioner av Java Plug-in från att köras automatiskt på grund av vissa säkerhetsrisker. Du kan emellertid köra Java på tillförlitliga sajter, om nödvänligt. Learn how.

Många webbsidor använder Java för interaktivt innehåll såsom online-spel. Innan Firefox kan använda Java måste Java Plug-in vara installerat och aktiverat. Java är ett programspråk som kan köras under Windows, OS X, Linux och på andra dator-system. Den här artikeln hjälper dig installera eller uppdatera Java och få det att fungera tillsammans med Firefox.

 • Java är inte detsamma som JavaScript (läs denna artikel för information om JavaScript).

Installera eller uppdatera Java

Manuell installation eller uppdatering

 1. Gå till nedladdningssidan för Java på java.com.
 2. Klicka på knappen Gratis Java-nedladdning
 3. Klicka på knappen Godkänn och starta gratis nedladdning
 4. När nedladdningen är slutförd, stäng Firefox.
 5. Öppna filen du laddat ned och följ installations-stegen för att slutföra installationen.

Automatiskt uppdatering

Java för Windows inkluderar en funktion för att periodvis söka efter uppdateringar och underrätta dig när det finns uppdateringar tillgängliga för installation.

OBS!: För att eliminera potentiella säkerhetshot och för att spara utrymme bör du avinstallera älder versioner av Java som kanske fortfarande finns installerade. För mer information, vänligen besök Hur avinstallerar jag Java i min Windows-dator?

För OS X 10.6 och under, Java installeras tillsammans med operativsystemet.

För OS X 10.7 och över, Java för-installeras ej. Java för OS X Lion finns tillgängligt på Apples sida för supporthämtningar.

För att uppdatera Java, använd OS X:s Programuppdatering.

Läs Java Plug-in installerare för Linux för information om hur du installerar och/eller uppdaterar Java för Linux.

Testa Java

Det finns ett antal online-verktyg för att testa ifall Java är installerat och aktiverat.

Aktivera Java

Ifall Java inte fungerar, vänligen se till att insticksmodulen för Java är aktiverad i fliken Tillägg:

 1. Klicka på knappen Firefox i översta, vänstra hörnet för att öppna fliken Tillägg. I fliken Tillägg, välj panelen Insticksmoduler
 2. Högerklicka på insticksmodulen Java (TM) Platform Java Plug-in 2 for NPAPI Browsers (Mac OS 10.5 & 10.6) or Java Applet Plug-in (Mac OS 10.7 and above)Java plugin.
 3. Välj Aktivera i snabbmenyn (ifall det istället står Inaktivera i snabbmenyn är Java redan aktiverat).
OBS!: Du behöver bara aktivera insticksmodulen "Java(TM) Platform" utifall den är inaktiverad. Insticksmodulen "Java Deployment Toolkit" används av Java-utvecklare för att identifiera din version av Java. Den behöver ej vara aktiverad för att Java skall fungera.

Felsökning

After enabling Java in your operating system and through your Firefox options, Java may still fail to work properly. To activate Java, try the following:

Avinstallera JavaFX, ifall det är installerat

I vissa fall, efter en uppdatering från en äldre version till Java 7 Update 10 kan det hända att insticksmodulen Java(TM) Platform inte längre registreras på ett korrekt vis. För att lösa problemet, vänligen avinstallera JavaFX. För mer information, vänligen besök denna supportsida på java.com.

Ta bort utdaterade Java-insticksmoduler från Firefoxs insticksmodul-mapp

YDu kan ha kopierat Java-insticksmoduler till Firefoxs mapp för insticksmoduler. Gamla filer från tidigare versiner av Java kan förhindra att Java körs.

 1. Klicka på knappen Firefox i översta, vänstra hörnet för att öppna fliken Tillägg. I fliken Tillägg, välj panelen Insticksmoduler.
 2. Välj insticksmodulen Java(TM) Platform och se till att den är aktiverad.
 3. Kontrollera utifall denna insticksmodul är upptäcks korrekt. Till exempel: om Java 7 Update 25 är installerat bör insticksmodulen vara benämnd Java(TM) Platofrm SE 7 U25..
 4. Om du hittar filer som ej matchar den version av Java Plug-in som är installerad kan du ha en utdaterad insticksmodul installerad. Denna bör i så fall tas bort.

Firefoxs mapp för insticksmoduler, om den existerar, finns oftast på följande plats::
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins i 32-bitars Windows, C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins i 64-bitars Windows

Annan mjukvara som kan blockera Java

Även ifall Java är installerat och aktiverat i Firefox kan det hända att det blockeras av annan mjukvara eller Firefox-insticksmoduler, såsom:

 • Mjukvaran ZoneAlarm Pros brandvägg kan blockera Java. För mer information om hur du aktiverar Java i detta program, vänligen besök the ZoneAlarm Pro forum.
 • Tillägget NoScript för Firefox blockerar Java. För mer information, vänligen besök NoScript FAQ.

Ytterligare resurser

 • Sidan Vanliga frågor på java.com svarar på en del av de vanligaste frågorna.
Baserat på information från Java (mozillaZine KB)

REDIRECT [[Mall:DelaArtikel]]


Dela artikeln: http://mzl.la/1BAQK6B

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: krissie. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.