Använd insticksmodulen Java för att visa interaktivt innehåll på webbsidor

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Support avslutades för alla NPAPI-insticksmoduler, förutom för Adobe Flash, i Firefox version 52. Se detta kompatibilitetsdokument och denna artikel för detaljer.

Obs: 64-bitarsversionen av Firefox känner inte igen eller stöder inte insticksmodulen.

Många webbsidor använder Java applets för interaktivt innehåll, t.ex. online-spel. Innan Firefox kan köra Java applet måste du ha insticksmodulen för Java korrekt installerad och aktiverad. Java är ett programmeringsspråk som kan köras på Windows, Mac, Linux och andra datorsystem. Den här artikeln kommer att hjälpa dig att installera eller uppdatera Java och få det att fungera i Firefox.

 • Java är inte samma sak som JavaScript (se denna artikel för information om JavaScript).

Installera eller uppdatera Java

Manuell installation eller uppdatering

 1. Gå till nedladdningssidan för Java.
 2. Klicka på knappen Gratis Java-nedladdning
 3. Klicka på knappen Godkänn och starta gratis nedladdning
 4. När nedladdningen är slutförd, stäng Firefox.
 5. Öppna filen du laddat ned och följ installationsstegen för att slutföra installationen.

Automatiskt uppdatering

Java för Windows innehåller en automatisk uppdateringsfunktion som kontrollerar regelbundet efter uppdateringar och meddelar dig när en uppdatering finns tillgänglig för installation. Du kan visa eller ändra dina uppdateringsinställningar i fliken Uppdatering som finns i kontrollpanelen för Java, där kan du också kontrollera manuellt om det finns uppdateringar. För mer information, se Javas hjälpsida Vad är Java Auto Update? Hur ändrar jag meddelandeinställningarna?.

För att eliminera potentiella säkerhetshot och för att spara utrymme bör du avinstallera äldre versioner av Java som kanske fortfarande finns installerade. För mer information, besök Hur avinstallerar jag Java i min Windows-dator?</div>

Mac OS X 10.6 och lägre

Java är installerad med operativsystemet. Om du vill uppdatera Java, använda funktionen i Mac OS X Programuppdatering.

Mac OS X 10.7 och högre

Java är inte installerat som standard. Om du vill installera den senaste versionen av Java går du till nedladdningssidan på java.com. Se Javas hjälpsida Hur installerar jag Java för Mac? för systemkrav och installationsanvisningar.

Se Oracles artikel om manuell installation och registrering av insticksmodulen för Java för Linux för att få hjälp med att installera eller uppdatera Java på Linuxsystem.

Testa Java

För att testa om Java är installerat och aktiverat i Firefox, besöka en av dessa testsidor:

Obs: När du besöker sidor med Java-innehåll, inklusive dessa testsidor, uppmanas du normalt att aktivera Java och låt den köra. Du bör endast tillåta Java på betrodda platser. Du kan också se ett säkerhetsmeddelande om Java som ber dig bekräfta att du vill köra Java. Detta säkerhetsmeddelande kommer från Java, inte Firefox. För mer information se hjälpsidan för Java Vad gör jag när jag ser ett säkerhetsmeddelande från Java?.

Aktivera Java

Om Java inte fungerar, se till att insticksmodulen för Java plugin är aktiverad i tilläggshanteraren:

 1. Klicka på menyknappen Fx57menu , klicka på Fx57Addons-icon Tillägg och välj Insticksmoduler.
 2. Klicka på insticksmodulen Java(TM) PlatformJava AppletJava för att välja den.
 3. Om Java är inaktiverad, klicka på Aktivera aldrig för att öppna rullgardinsmenyn och välj alternativet för att aktivera Java. Det rekommenderade (standard)alternativet är Fråga efter aktivering, som låter dig köra Java när det efterfrågas.
Obs: Du behöver endast aktivera insticksmodulen "Java(TM) Platform", om den är inaktiverad. Insticksmodulen "Java Deployment Toolkit" används av Java-utvecklare för att identifiera din Java-version och distribuera Java-program och behöver inte vara aktiverad för Java ska fungera.

Felsökning

Om Java är installerad men fungerar inte, prova dessa lösningar:

Insticksmodulen Java visas inte i tilläggshanteraren

Om insticksmodulen Java inte visas i tilläggshanteraren trots att Java är installerad, prova vardera av följande kategorier, en i taget och sedan öppna Firefox för att se om det löser problemet:

Ta bort filen pluginreg.dat

Med Firefox helt stängd, ta bort (eller byt namn) filen "pluginreg.dat", som ligger i Firefoxs profilmapp (det kommer att återskapas när du startar om Firefox, men andra insticksmoduler som du kan ha inaktiverat kan vara aktiverade). Se Återskapa databasen för insticksmoduler för detaljerade instruktioner.

Se till att Firefox inte är i 32-bitarsläge

Insticksmodulen Java 7 kommer endast att köras i 64-bitars webbläsare så bekräfta att du inte kör Firefox i 32-bitarsläge.

 1. Öppna mappen Program i Finder
 2. HögerklickaHåll ner knappen Control när du klickar på Firefox.app
 3. Välj Get Info

Se till att rutan framför Öppna i 32-bitarsläge inte är markerad (om det är, avmarkera rutan).

Se till att Java är aktiverad i Kontrollpanelen för Java

Från och med Java 7, innehåller Kontrollpanelen för Java alternativet Säkerhet, "Aktivera Java-innehåll i webbläsaren", som är valt som standard. Avaktivera det här alternativet kommer att hindra att Java applets körs i alla webbläsare och insticksmodulen för Java kommer inte längre att visas i Firefoxs tilläggshanterare. Försäkra dig om att Aktivera Java-innehåll i webbläsaren har valts i Kontrollpanelen för Java under fliken Säkerhet. Se denna sida om Java för mer information.

Se till att 32-bitarsversionen av Java är installerad

På 64-bitars Windows, om du bara har 64-bitarsversionen av Java installerad, kommer inte insticksmodulen vara tillgänglig. Nuvarande versioner av Firefox är 32-bitars webbläsare och du kommer att behöva installera 32-bitarsversion av Java.

Kontrollera att skanning av insticksmoduler inte är inaktiverad

Mozillas webbläsare använder skanning av insticksmoduler för att hitta installerade insticksmoduler, så du bör se till att inställningen plugin.scan.plid.all inte har inaktiverats:

 1. [[TO:om config]]
 2. Sök efter inställningen " plugin.scan.plid.all '
 3. Om den har satts till false, högerklicka på den och välj "Återställ".

Avinstallera JavaFX om det är installerad

I vissa fall, efter uppdatering från en tidigare Java-version till Java 7 Update 10 eller högre, hittas inte insticksmodulen Java(TM) Platform längre. Detta kan bero på en konflikt med Java och en fristående installation av JavaFX som hindrar insticksmodulen för Java från att bli korrekt registrerad. För att lösa problemet, avinstallera JavaFX. För mer information, se denna hjälpsida.

Andra lösningar

Om Java är installerad och aktiverad (se ovan), men inte fungerar kan du prova följande:

Ta bort föråldrade filer för insticksmodulen Java

Se till att inte flera versioner av insticksmodulen Java(TM) Platform har upptäcks. Till exempel, om Java 7 uppdatering 51 är installerad, insticksmodulen Java(TM) Platform bör listas i tilläggshanteraren som Java(TM) Platform SE 7 U51. Om du ser andra versioner av "Java(TM) Platform" i listan, avinstallera de äldre versionerna (se Hur avinstallerar jag Java i min Windows-dator?) annars kan du ta bort de manuellt (se manuell avinstallation av insticksmodul).

Sök efter andra program som kan blockera Java

Även om Java är installerad och aktiverad i Firefox, kan den blockeras av andra program eller Firefox tillägg, till exempel:

 • Brandvägen ZoneAlarm Pro kan blockera Java. För mer information om hur du aktiverar Java genom detta program, se forumet för ZoneAlarm Pro.

Ytterligare resurser
Baserad på information från Java (mozillaZine KB)

// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:krissie, Andreas Pettersson, exostor. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.
Bli volontär för Mozilla Support