How to search IMDB, Wikipedia and more from the address bar

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Smart keywords are an easy way to search specific websites directly from the Firefox Location bar. Instead of going to the targeted website, finding the search function, and executing the search, you can search the website using Firefox, while you are at any website.

For example, suppose you search The Internet Movie Database (IMDB) on a regular basis. You can define a smart keyword to enable searching IMDB through your browser. To search IMDB for information on William Shatner, you would enter the following in the Firefox Location bar:
imdb William Shatner

Search Address Bar Win1

To create a smart keyword:

  1. Visit the page on the target website that has the search field that you would normally use to search the site.
  2. Right-clickHold down the Ctrl key while you click on the search field. Select Add a Keyword for this Search....

    Search Address Bar Win2

  3. The Add Bookmark dialog appears. Enter an appropriate name for the bookmark (e.g. "The Internet Movie Database"). Create a keyword (e.g. "imdb").

    Search Address Bar Win3

  4. Select the bookmark folder to contain the smart keyword. Click OK.

To use the created smart bookmark, enter the keyword and the search string in the Location bar and then press EnterReturn.

// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:Bo102010, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Bli volontär för Mozilla Support