How to search IMDB, Wikipedia and more from the address bar

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Smart keywords are an easy way to search specific websites from the Firefox address bar. Instead of going to the targeted website and navigating to their search, you can start your site specific search from any site using the address bar.

For example, suppose you search The Internet Movie Database (IMDB) on a regular basis. You can define a smart keyword such as "imdb", then you can search IMDB for information. For example to search William Shatner, you would enter "imdb William Shatner" in the address bar.

ImdbSearch

Add a smart keyword for search

  1. Visit the website that has the search you want to use and click on the search field.
  2. Right-clickHold down the control key while you click to open the Context Menu.
  3. Select Add a Keyword for this Search....
  4. The Add Bookmark dialog box appears. You can edit the bookmark name, select the bookmark folder to contain the smart keyword, and enter the keyword that will be used for the search (e.g. "imdb").
AddSearchKeyword
Search Address Bar Win2

To use this created smart bookmark, type the keyword and the search string in the address bar and press EnterReturn.

SearchKeywordExample Search Address Bar Win3

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer