Säkerhetskopiera din information

Mozilla Firefox sparar alla dina inställningar, bokmärken, lösenord och tillägg i en profilmapp på datorn, en plats som är skild från programmet Firefox. Den här artikeln beskriver hur du säkerhetskopierar profilen, återställer den, eller flyttar den till en ny plats eller dator.


Hitta din profilmapp

Standardplatsen för Firefoxprofilen är %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\.

 • %APPDATA% är kortnamnet för mappen C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\ (Windows 7/Vista) eller mappen C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Application Data\ (Windows XP/2000), som är avhängigt namnet på ditt användarkonto i Windows.

Standardplatsen för Firefoxprofilen är ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/.

Standardplatsen för Firefoxprofilen är ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/.

 • xxxxxxxx representerar en slumpmässig följd av 8 tecken.

Du kan lokalisera din profilmapp med hjälp av dessa steg:

Firefox 3.6

 1. Klicka på Hjälpmenyn högst upp i Firefoxfönstret och välj Felsökningsinformation.... En flik med felsökningsinformation kommer att öppnas.
 2. Under Programfakta, klicka på Öppna mappVisa i Finder. Då öppnas profilmappen (t.ex. mappen xxxxxxxx.default).
Observera: Om du inte kan öppna Firefox, använd de nedanstående instruktionerna för Firefox 3.5.

Firefox 3.5

Windows 7 och Vista

 1. Klicka på Windows Start-knapp och skriv in %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ i rutan Påbörja sökning längst ned i Start-menyn, utan att trycka Enter.
 2. En lista på profiler visas uppe till vänster i Start-menyn. Klicka på någon av profilerna (t.ex. xxxxxxxx.default) för att öppna den med Utforskaren i Windows.fe206b34b6803df6be60f4527b6aceed-1262355209-322-2.png


Windows 2000 och XP

 1. Klicka på Windows Start-knapp och välj Kör….

  fe206b34b6803df6be60f4527b6aceed-1246700332-764-1.png
 2. Skriv in %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ och klicka på OK.

  fe206b34b6803df6be60f4527b6aceed-1246700332-764-2.png

Utforskaren i Windows öppnar mappen Profiles som innehåller mappar med profiler.

 1. Öppna Finder och gå till din hemmapp. Observera: din hemmapp har oftast samma namn som ditt Mac-konto
 2. Från din hemmapp, öppna /Library/, sedan /Application Support/, sedan /Firefox/ och sedan /Profiles/. Mappen Profiles innehåller mappar med dina profiler.

  98ed7b83d09ef2c94285fcf99165ff31-1238093908-789-1.jpg
 1. (Ubuntu) Klicka på Platser-menyn uppe till höger på skärmen och välj Hemmappen. Ett filhanteringsfönster visas.
 2. Klicka på Visa-menyn och välj Visa dolda filer ifall det inte redan är gjort.
 3. Dubbelklicka på mappen som heter .mozilla.
 4. Dubbelklicka på mappen som heter firefox. Din profilmapp finns i denna mapp.

Säkerhetskopiera din profil

Vill du säkerhetskopiera din profil avslutar du Firefox och kopierar profilmappen till en annan plats.

 1. Klicka på menyknappen New Fx Menu och välj AvslutaAvslutaClose 29.

  Klicka på menyknappen Fx57Menu, välj Avsluta. Klicka på menyn Firefox högst upp på skärmen, välj Avsluta Firefox.Klicka på menyknappen Fx57Menu, välj Avsluta.

 2. Hitta din profilmapp enligt ovanstående.
 3. Gå till en nivå ovanför din profilmapp, med andra ord till %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
 4. HögerklickaHåll ned Ctrltangenten medan du klickar på profilmappen (t.ex. xxxxxxxx.default), och välj Kopiera.
 5. HögerklickaHåll ned Ctrltangenten medan du klickar på platsen du vill säkerhetskopiera till (t.ex. en USB-pinne eller en tom CD-RW-skiva) och välj Klistra in post.

Återställa en säkerhetskopierad profil

 1. Klicka på menyknappen New Fx Menu och välj AvslutaAvslutaClose 29.

  Klicka på menyknappen Fx57Menu, välj Avsluta. Klicka på menyn Firefox högst upp på skärmen, välj Avsluta Firefox.Klicka på menyknappen Fx57Menu, välj Avsluta.

 2. Om den befintliga profilmappen och mappen med säkerhetskopian har samma namn, kan du helt enkelt ersätta den befintliga profilmappen med säkerhetskopians och sedan starta Firefox.
  Viktigt: Namnen på profilmapparna måste överensstämma exakt för att detta ska fungera, även den slumpmässiga raden av 8 tecken. Om namnen inte överensstämmer eller om du återställer till en annan plats, följ nedanstående steg.

Återställa till en annan plats

Om namnen på profilmapparna inte överensstämmer med varandra eller om du vill flytta eller återställa en profil till en annan plats, gör följande:

 1. Avsluta Firefox.
 2. Använd Firefox profilhanterare för att skapa en ny profil på önskad plats, avsluta sedan profilhanteraren.
  Observera: Om du just har installerat Firefox på en ny dator kan du använda standardprofilen som automatiskt skapades när du först startade Firefox, i stället för att skapa en ny profil.
 3. Sök reda på säkerhetskopian av profilmappen på din hårddisk eller annat medium (t.ex. en USB-pinne).
 4. Öppna säkerhetskopian av profilmappen (t.ex. säkerhetskopian av xxxxxxxx.default).
 5. Kopiera allt innehåll från säkerhetskopian av profilmappen, såsom filerna mimeTypes.rdf, prefs.js och mapparna bookmarkbackups osv.
 6. Leta reda på och öppna den nya profilmappen som tidigare beskrivits och avsluta Firefox vid behov.
 7. Klistra in innehållet från säkerhetskopians mapp i den nya profilmappen så att de redan existerande filerna med samma namn skrivs över.
 8. Starta Firefox.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer