Hantera profiler

Firefox sparar din personliga information som exempelvis bokmärken, lösenord och inställningar i en uppsättning filer som kallas din profil. Profilen ligger skild från Firefox programfiler. Du kan skapa flera profiler, var och en med olika uppsättningar användardata. Bara en profil kan vara aktiv i taget. Med hjälp av profilhanteraren kan du skapa, radera och byta namn på profiler.

Profilhantering och att använda flera profiler är avancerade programfunktioner som främst är avsedda för utvecklare av tillägg. Om du inte är en avancerad användare eller felsöker ett visst problem i Firefox bör du undvika att använda flera profiler.

82cd9b27e6d4e8349bb28afc577f83f9-1246653993-730-1.png


Starta profilhanteraren

Windows 7 och Vista

 1. Avsluta Firefox genom att klicka på Arkivmenyn och välj Avsluta.
 2. Öppna Windows Start-meny. I rutan Påbörja sökning nere till vänster, skriv in

firefox.exe -ProfileManager och tryck Enter.

Windows 98, ME, 2000 och XP

 1. Avsluta Firefox genom att klicka på Arkivmenyn och välj Avsluta.
 2. Öppna Windows Start-meny och välj Kör.
 3. I dialogrutan Kör, skriv in:firefox.exe -ProfileManager
 4. Klicka på OK.
 1. Avsluta Firefox genom att klicka på Firefoxmenyn och välj Avsluta Firefox
 2. Gå till /Applications/Utilities. Öppna programmet Terminal.
 3. I programmet Terminal, skriv in:

/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -ProfileManager

 1. Tryck Retur.

Om Firefox redan är inkluderad i din Linuxdistribution eller om du har installerat Firefox med din Linuxdistributions pakethanterare:

 1. Avsluta Firefox genom att klicka på Arkivmenyn och välj Avsluta.
 2. I Terminal kör:
  firefox -ProfileManager

Om du installerade Firefox enligt artikeln Installera Firefox på Linux:

 1. Avsluta Firefox genom att klicka på Arkivmenyn och välj Avsluta.
 2. I Terminal kör:
  sökväg/till/firefox/firefox -ProfileManager

Skapa en profil

82cd9b27e6d4e8349bb28afc577f83f9-1246653993-730-2.png

 1. Klicka på Skapa profil… i profilhanteraren för att starta en guide som hjälper dig att skapa en ny profil.
 2. Klicka på Nästa och skriv in ett namn på den nya profilen. Använd gärna ett beskrivande profilnamn, t.ex. ditt namn. Profilnamnet är inte synligt över internet.
 3. Du kan också välja var profilen ska sparas, något som kan vara praktiskt om du någon gång i framtiden tänker exportera datan och inställningarna till en annan dator. För att välja en plats, klicka på Välj mapp….
  • Observera: Om du väljer en egen plats för profilen, spara den i en ny eller tom mapp. När du väljer att ta bort en profil kommer allt innehåll i mappen att tas bort.
 1. Klicka på Slutför för att skapa den nya profilen.
 2. Den nya profilen visas i profilhanteraren.


Ta bort en profil

 1. Välj en profil i profilhanteraren och klicka på Ta bort profil….
 2. Bekräfta att du vill ta bort profilen:

  82cd9b27e6d4e8349bb28afc577f83f9-1246653993-730-3.png
  • Ta inte bort filer tar bort profilen från profilhanteraren men lämnar kvar mappen med profildatafilerna på datorn så att ingen information går förlorad.
   • När du skapar en ny profil kan du kopiera alla filer från en gammal profilmapp till den nya profilmappen för att på så sätt återställa profildata till den nya profilen.
  • Ta bort filer tar bort profilen och dess filer, inklusive bokmärken, inställningar, lösenord osv.
   Varning: Om du använder alternativet ”Ta bort filer” kommer profilmappen och alla filer att tas bort. Du kan inte ångra denna åtgärd.
  • Avbryt avbryter borttagningen av profilen.
 1. Om du väljer att ta bort profilen kommer den att tas bort från profilhanteraren.


Byt namn på en profil

 1. I profilhanteraren, markera profilen som du vill byta namn på och klicka på Byt namn på profil….
 2. Skriv in ett nytt namn på profilen och klicka på OK.
  • Observera: Mappen som innehåller profilfilerna kommer inte att byta namn.

   82cd9b27e6d4e8349bb28afc577f83f9-1246653993-730-4.png

 1. Profilen byter namn i profilhanteraren.


Alternativ

82cd9b27e6d4e8349bb28afc577f83f9-1246653993-730-1.png

Arbeta nedkopplad

Om du väljer detta alternativ kommer den markerade profilen att öppnas och Firefox startar utan att ansluta till internet. Du kan titta på tidigare besökta webbsidor och experimentera med din profil.

Fråga inte vid start

Om du har flera profiler kommer Firefox att fråga dig vilken profil du vill använda varje gång du startar Firefox. Välj detta alternativ om du vill att Firefox ska öppna den markerade profilen utan att fråga dig vid varje start.

 • Om du vill komma åt andra profiler efter att du valt detta alternativ så måste du först starta profilhanteraren.
Observera: Länkar från andra program eller internetgenvägar kan ha problem med att öppna Firefox om inte alternativet ”Fråga inte vid start” är valt (fixat i Firefox 3.0.2 och senare).


Flytta en profil

Vill du kopiera dina Firefoxbokmärken och inställningar till en annan installation av Firefox (t.ex. om du köpt en ny dator), behöver du göra en säkerhetskopia av din Firefoxprofil och sedan återställa den på den nya platsen.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer