Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

After update to 9.0.1 icons on bookmark menu no longer appear, folders icons appear, but individual web site icons do not.

  • 4 përgjigje
  • 17 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga asdfasdfasdf

more options

After update to 9.0.1 icons on bookmark menu no longer appear, folders icons appear, but individual web site icons do not.

After update to 9.0.1 icons on bookmark menu no longer appear, folders icons appear, but individual web site icons do not.

Zgjidhje e zgjedhur

Hi Wynbelor,

There is a Known Issue with this version of Firefox. Take a look at this article for some steps to resolve the issue.

Hopefully this helps!

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 3

Krejt Përgjigjet (4)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Hi Wynbelor,

There is a Known Issue with this version of Firefox. Take a look at this article for some steps to resolve the issue.

Hopefully this helps!

more options

Worked like a champ, thank you for the information.

Merry Christmas.

more options

Merry Christmas WynBelor. Glad I could help!

more options

Thank you Matt_G!