Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

when I enter a web site google overrides it and loads google. I don't want google to load!

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 18 parje
more options

when I enter a web site to go to google overrides and starts google as a search page. I am not searching! I want to go to the web site that I entered

when I enter a web site to go to google overrides and starts google as a search page. I am not searching! I want to go to the web site that I entered