Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

When I go into my bookmark list they are random, I then sort them by name (A-Z) but when I leave site they do not remain in order. How do I keep them sorted by name permanently?

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga TonyE

more options

The bookmark lists, either unsorted or tagged, do not remain in alphabetical order when I leave site, how do I make this a permanent change?

Krejt Përgjigjet (1)

more options