Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Blank page in history

  • 2 përgjigje
  • 4 e kanë hasur këtë problem
  • 25 parje
  • Përgjigjja më e re nga afeq

more options

Hi,

i have set my home page to blank. Recently i noticed, that when i start firefox and visit a site, my arrow history (i don't know what it's actually called; the linear browsing history you navigate using those arrows) has the blank page as first entry. I don't want that first entry. How can i get rid of it? (And why is it called "chrome://browser/content/blanktab.html"?) When i open a site in a new tab, i don't have that blank page entry in the arrow history. So it seems like it must be possible to get rid of it.

Same problem with private browsing. The first page is always "about:privatebrowsing".

I'm using Firefox version 108.0 on Linux Mint.

It's only a small annoyance, but i really appreciate being less annoyed.

Thanks

Hi, i have set my home page to blank. Recently i noticed, that when i start firefox and visit a site, my ''arrow history'' (i don't know what it's actually called; the linear browsing history you navigate using those arrows) has the blank page as first entry. I don't want that first entry. How can i get rid of it? (And why is it called "'''chrome'''://browser/content/blanktab.html"?) When i open a site in a new tab, i don't have that blank page entry in the ''arrow history''. So it seems like it must be possible to get rid of it. Same problem with private browsing. The first page is always "about:privatebrowsing". I'm using Firefox version 108.0 on Linux Mint. It's only a small annoyance, but i really appreciate being less annoyed. Thanks
Foto të bashkëngjitura ekrani

Zgjidhje e zgjedhur

I found a solution.

1. open about:config 2. set browser.startup.page to 0

Doesn't help with private browsing, but it's a start.

And to answer my question why the blank page is called "chrome://browser/content/blanktab.html". That's just (for whatever reason) the URL in the field browser.startup.homepage.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Try Firefox from Mozilla. Download, unzip, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

I found a solution.

1. open about:config 2. set browser.startup.page to 0

Doesn't help with private browsing, but it's a start.

And to answer my question why the blank page is called "chrome://browser/content/blanktab.html". That's just (for whatever reason) the URL in the field browser.startup.homepage.