Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Phone Number Reformatting in Autofill

  • 5 përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga VICKIANDWESS

more options

Firefox is adding +1 before 7-digit phone numbers. There are two things wrong with this. The + sign is only appropriate for cell phones and some websites will not accept phone numbers with the prefix as valid. When will this be fixed?

Firefox is adding +1 before 7-digit phone numbers. There are two things wrong with this. The + sign is only appropriate for cell phones and some websites will not accept phone numbers with the prefix as valid. When will this be fixed?

Krejt Përgjigjet (5)

more options

CVS for my Covid booster appointment.

more options

You are missing the point. Firefox should respect what I enter and not reformat it. See the original post and try to answer the question. No link should be required.

more options

The question was "When will this be fixed?". There is nothing to link to. The problem occurs when editing auto-fill in settings. Firefox reformats phone numbers. This has nothing to do with any website.

more options

Consider this a bug report.

more options

I have this same problem and my phone system chokes on the +1. Unless you are using a very, very old phone system in the US the 1 is no longer used.