Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

System Menu missing.

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 7 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

My browser firefox 69 does not show Maximize, Minimize and close signs. All other controls are OK, I think

My browser firefox 69 does not show Maximize, Minimize and close signs. All other controls are OK, I think
Foto të bashkëngjitura ekrani

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Doesn't Alt+Space also not open the system menu ?

What Linux distribution do you use and where do you see these buttons in other applications as this might be an OS setting ?

Does it make a difference if you enable the title bar in Firefox via the customize page ?

Ndryshuar nga cor-el