Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I move my AT&T email account from IE11 to Firefox?

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 4 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

I have an AT&T email account. AT&T has advised me to get a new browser since they will no longer support my current browser: IE11. I have downloaded Firefox, which was one of the browsers recommended by AT&T. How do I go about moving my email account to Firefox so AT&T recognizes the change?

I have an AT&T email account. AT&T has advised me to get a new browser since they will no longer support my current browser: IE11. I have downloaded Firefox, which was one of the browsers recommended by AT&T. How do I go about moving my email account to Firefox so AT&T recognizes the change?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Your email account and all your email is stored with AT&T, not with "Firefox" or Mozilla. Just sign in to AT&T while using Firefox and view your email.