Why can't I sync my passwords?

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

If the Passwords checkbox is disabled in the Sync preferences window, it's because you have set a master password.

Firefox Sync will not synchronize your passwords if a master password is set. If you would like to continue synchronizing your passwords, try removing your master password before synchronizing.

This issue will be resolved in Firefox 34.

Important: Without a master password, someone with access to your computer can view the passwords you have saved in Firefox.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Underpass, Michele Rodaro, Michael Verdi, user669794, gcpascutto, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.
Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla