Where to go for developer support

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

If you're a developer, you'll find what you need on the Mozilla Developer Network (MDN). MDN offers documentation, demos, and a Q&A forum where you can ask questions and interact with other developers.

The following pages are a good place to start if you need help:

Here are just a few of the topics you'll find on MDN:

 1. Open Web-facing technologies:
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • Web-facing APIs
  • Graphics
  • APIs / DOM
 2. Firefox OS:
  • Open Web apps
  • Building and installing Firefox OS
  • Contributing to the Firefox OS project
  • Customizing Gaia
 3. The Mozilla platform:
  • Gecko
  • Building and configuring Firefox
  • XUL
  • XPCOM
  • Firefox test channels (Nightly, Developer Edition and Beta)
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:philipp, Goofy, ariestiyansyah, scootergrisen, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla