Viewing Desktop Sites on Firefox iOS

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

When viewing websites on your iPhone or iPad, the sites will often look different than they would on a computer. Here’s how to change your view of mobile sites in order to see desktop site layouts.

  1. Open Firefox for iOS.
  2. Tap the Page Actions menu.

    page actions ios
  3. Tap Request Desktop Site.

A dot will appear in the bottom menu to let you know that you've changed the settings from the default.

settings badge ios 18

To switch back to the mobile site:

  1. Tap the Page Actions menu.

    page actions ios
  2. Tap Request Mobile Site.
When you request a site in desktop view one time, Firefox will always show that site in desktop view every time you visit until you switch back to mobile.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Tonnes, Swarnava Sengupta, Joni, Laucon. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla