View synced tabs from other devices

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.
Please update your version of Firefox for the latest features and security updates.

Sync lets access open tabs across your desktop, laptop and mobile devices that use Firefox. Your Synced Tabs are just a click away in the Library button 57 library icon on your toolbar.

sync tabs 57
Before you begin, set up Sync on all devices that use Firefox. See How do I set up Sync on my computer? for more information.

Sync lets access open tabs across your desktop, laptop and mobile devices that use Firefox. The synced tabs button lets you access these web pages on your computer in just a click.

synced tabs 45
Before you begin, set up Sync on all devices that use Firefox. See How do I set up Sync on my computer? for more information.

Add the synced tabs button to your toolbar

First, add the synced tabs button to your toolbar for easy access to your tabs. You only need to do this once.

  1. Click the menu button new fx menu , then click Customize.
  2. Drag the Synced Tabs button synced tabs button 45 from the menu panel to your toolbar.
  3. Click Exit Customize to finish.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla