Use themes to change the look of Firefox

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

A theme is a type of Firefox add-on which changes the visual appearance of Firefox. This article describes how to find, install and manage themes in Firefox.

What are themes?

A theme changes the appearance of Firefox, such as the color scheme and background image of the toolbars.

fx57 theme - Mac1 fx57_theme_Mac2

Note: All themes for Firefox version 57 and above are lightweight (background) themes. Complete themes are no longer supported. See Built-in themes in Firefox - alternative to complete themes.

How to install themes

 1. Click the menu button Fx57menu , click Fx57Addons-icon Add-ons and select Get Add-onsRecommendations or Themes.
 2. Scroll through the suggested themes or visit addons.mozilla.org to browse more themes.
  • Click on the theme's author to see more information about it.
 3. To install a theme, click the + Install Theme button.
  theme card add-ons manager
  • To install a theme from addons.mozilla.org, click on the theme and select the + Install Theme button on the resulting page.
  themes fx57 2
 4. Firefox will download the requested theme and may notify you that it has been installed.

Managing themes

How to switch themes

When several themes are installed:

 1. Click the menu button Fx57menu , click Fx57Addons-icon Add-ons and select Themes.
 2. Select a theme in the list.
 3. Click the ellipsis (3-dot) icon and then select the Enable button.
  enable add-on

How to remove themes

When several themes are installed:

 1. Click the menu button Fx57menu , click Fx57Addons-icon Add-ons and select Themes.
 2. Select a theme in the list.
 3. Click the ellipsis (3-dot) icon and then select the Remove button.
  remove theme

Troubleshooting

// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:AliceWyman, Chris Ilias, David Tenser, Underpass, novica, Michele Rodaro, scoobidiver, Swarnava Sengupta, user669794, Lan, scootergrisen, Joni, Artist, andrewtruong, Caitlin Neiman, Wavid. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla