Template:resetsteps

 1. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Ndihmë dhe përzgjidhni Të Dhëna Diagnostikimi.Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox, kaloni te nënmenuja Ndihmë dhe përzgjidhni Të Dhëna Diagnostikimi.Te shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Ndihmë dhe përzgjidhni Të Dhëna Diagnostikimi.
  Reset Firefox 1 - WinXP Troubleshooting info - win Troubleshooting info - mac Troubleshooting info - lin
  Nëse nuk jeni në gjendje të hyni te menuja Ndihmë, shtypni about:support te shtylla juaj e adresave që të shfaqet faqja Të dhëna Diagnostikimi.
 2. Klikoni mbi butonin Rikthejeni Firefox-in te parazgjedhjet në cepin e sipërm djathtas të faqes Të Dhëna Diagnostikimi.
  Reset Firefox 2 - WinXP Reset Firefox - Win - 1 Reset Firefox - Mac - 1 Reset Firefox - Lin - 1
 3. Që të vazhdohet, klikoni mbi Rikthejeni Firefox-in te parazgjedhjet te dritarja e ripohimit që hapet.Për të vazhduar, klikoni mbi Rikthejeni Firefox-in te parazgjedhjet te fleta e ripohimit që rrëshqet poshtë.
 4. Firefox-i do të mbyllet dhe do të rikthehet në gjendjen fillestare. Pasi të kryhet kjo, te një dritare do të duken të dhënat që u importuan. Klikoni Përfundoje dhe Firefox-i do të hapet.Firefox-i do të mbyllet dhe do të rikthehet në gjendjen fillestare. Pasi të kryhet kjo, te një dritare do të duken të dhënat që u importuan. Klikoni U bë dhe Firefox-i do të hapet.
 1. Klikoni mbi butonin New Fx Menu dhe mandej klikoni mbi ndihmën Help-29 .
 2. Prej menusë Ndihmë zgjidhni Të Dhëna Diagnostikimi.
  Nëse nuk jeni në gjendje të hyni te menuja Ndihmë, shtypni about:support te shtylla juaj e adresave që të shfaqet faqja Të dhëna Diagnostikimi.
 3. Klikoni mbi butonin Rikthejeni Firefox-in te parazgjedhjet… në cepin e sipërm djathtas të faqes Të Dhëna Diagnostikimi.
  Reset 29 Win Reset 29 Mac Reset 29 Lin
 4. Që të vazhdohet, klikoni mbi Rikthejeni Firefox-in te parazgjedhjet te dritarja e ripohimit që hapet.
 5. Firefox-i do të mbyllet dhe do të rikthehet në gjendjen fillestare. Pasi të kryhet kjo, te një dritare do të duken të dhënat që u importuan. Klikoni Përfundoje dhe Firefox-i do të hapet.
 1. Klikoni drejt e mbi këtë buton Rifreskoni Firefox-in, nëse jeni duke e parë këtë faqe me Firefox (nuk ka për të funksionuar, nëse po përdorni tjetër shfletues). Butonin e Rifreskimit do ta gjeni në cepin e sipërm djathtas të faqes së Firefox-it about:support Të dhëna Diagnostikimi.
 2. Që të vazhdoni, klikoni mbi Rifreskoje Firefox-in, te dritarja e ripohimit që hapet.
 3. Firefox-i do ta mbyllë atë, që të rifreskohet. Kur të përfundojë, do të hapet një dritare me të dhëna rreth importimit. Klikoni mbi Përfundoje dhe Firefox-i do të hapet.

Shënim: Ka gjithashtu edhe një buton Rifreskoni Firefox-in Riktheni Firefox-in Te Parazgjedhjet te dritarja Mënyra e Parrezik e Firefox-it, nëse nuk e nisni dot normalisht Firefox-in.
Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.