Template:resetnote

Note: Kur përdoret mekanizmi i rifreskimit, faqerojtësit tuaj, historiku juaj i shfletimeve, skedat e hapura, dritaret e hapura, fjalëkalimet tuaj, cookie-t dhe të dhënat tuaja për vetëplotësim formularësh do të ruhen. Por, temat dhe zgjerimet tuaja do të hiqen dhe parapëlqimet tuaja do të kthehen në vlerat fillestare.Kur përdoret mekanizmi i rikthimit në gjendjen fillestare, historiku juaj i shfletimeve, fjalëkalimet tuaj, të dhënat tuaja për vetëplotësim formularësh do të ruhen. Por, temat dhe zgjerimet tuaja do të hiqen dhe parapëlqimet tuaja do të kthehen në vlerat fillestare.Kur përdoret mekanizmi i rikthimit në gjendjen fillestare, historiku juaj i shfletimeve, fjalëkalimet tuaj, të dhënat tuaja për vetëplotësim formularësh do të ruhen. Por, temat dhe zgjerimet tuaja do të hiqen; skedat, dritaret dhe grupet e skedave të hapura nuk do të ruhen; dhe parapëlqimet tuaja do të kthehen në vlerat fillestare. Mësoni më tepër.
Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.