Template:Open Add-ons

Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin FirefoxTe shtylla e menuve, klikoni mbi menunë MjeteNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Mjete, dhe mandej klikoni Shtesa. Do të hapet skeda e Përgjegjësit të Shtesave. Klikoni butonin e menusë New Fx Menu dhe zgjidhni Shtesa. Do të hapet skeda e Përgjegjësit të Shtesave.

  • Te skeda e Përgjegjësit të Shtesave, përzgjidhni panelin {{{type}}}.
  • Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.