Template:FxOSUpdates

Shënim: Prodhuesi i pajisjes suaj, tok me ofruesin e shërbimit tuaj, janë ata që ju ofrojnë përditësime sistemi për Firefox OS-in.
Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.