Template:customhistory

Përzgjidhni panelin Privatësi.

  • Për Firefox-i: zgjidhni mundësinë Do të përdorë rregullime vetjake për historikun.
    Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux customhistory38
  • Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.