Template:customhistory

Përzgjidhni panelin PrivatësiPrivatësi & Siguri dhe kaloni te ndarja Historik.

  • Te menuja hapmbyll në krah të Firefox-i:Firefox-i zgjidhni Do të përdorë rregullime vetjake për historikun.
    customhistory38 Fx56Privacy&Security-CustomHistory-new CustomHistory fx57
  • Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.