Template:customhistory

Përzgjidhni panelin Privatësi.

  • Për Firefox-i: zgjidhni mundësinë Do të përdorë rregullime vetjake për historikun. Custom History Fx 5 - Win Custom History - Mac Custom History - Linux Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux
  • Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.